19 Ιούν 2024 01:51

Διανομή Προϊόντων (ατομικά είδη υγιεινής) στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA 10-11-12 Ιουνίου ( 09:00 – 13:00) από τον Δήμο Πύλης.