Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (τρόφιμα) στις 15 και 16 Οκτωβρίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .