Διανομή Προϊόντων (μακράς διάρκειας και φέτα) στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA 8-9-10 Ιουλίου ( 09:00 – 13:00) από τον Δήμο Πύλης.