Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (τρόφιμα) στις 23 και 24 Ιανουαρίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .