Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (τρόφιμα) στις 14 και 15 Νοεμβρίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .