07 Δεκ 2023 05:25

Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA στις 08 και 09 Οκτωβρίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .