Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA στις 11 και 12 Ιουνίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .