23 Φεβ 2024 03:06

Διανομή πορτοκαλιών στον Δήμο Πύλης

                   ethn
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 23 – 11 – 2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Πύλης θα προβεί στη διανομή πορτοκαλιών σύμφωνα με την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και της ΚΥΑ με αρ. πρωτοκόλλου 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η διανομή των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει:

1. Στους κατόχους της κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης
2. Στους ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Οι ωφελούμενοι των παραπάνω προγραμμάτων κατά την παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω:

1. α. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Ανθρωπιστικής κρίσης: την κάρτα σίτισης.
β. Οι ωφελούμενοι του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»: την αίτησή τους ή τον αριθμό της αίτησής τους.
2. Ταυτότητα
3. Σακούλες,τσάντες, κ.α.

Η διανομή των πορτοκαλιών θα γίνει στην Πύλη, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (πρώην Κ.Α.Π.Η) τις ημέρες 25η 26η & 27η Νοεμβρίου 2015 και ώρες από 09: 00 έως 14:00 .