Διανομή Ντομάτας στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA στις 14 Ιουνίου από τα Ψυγεία Κόζιακας.

Ο Δήμος  Πύλης θα προβεί στη διανομή Ντομάτας  στους ωφελούμενους του  προγράμματος   KEA – TEBA

Οι ωφελούμενοι του παραπάνω προγράμματος κατά την παραλαβή της αντίστοιχης ποσότητας θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΑΜΚΑ τους και σακούλες.

Η διανομή των  παραπάνω προϊόντων θα γίνει από τα Ψυγεία Κόζιακας την παρακάτω ημέρα και ώρα

 

  • Πέμπτη, 14 Ιουνίου, από 11.00 έως 13.30