Διανομή Νωπών Κρεάτων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (τρόφιμα) στις 5 και 6 Δεκεμβρίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .