Διανομή Φρούτων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA στις 03 Ιουλίου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλης (Πρώην ΚΑΠΗ) .