ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης»

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΕΥΔ