16 Απρ 2024 13:19

“Διακήρυξη”

Ο Δήμαρχος Πύλης, σας κάνει γνωστό ότι η Δ.Ε. του Δήμου Πύλης με την αριθμ. 02/2010 ομόφωνη απόφασή της αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίνει την εκμίσθωση καταστήματος στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης, εμβαδού 24 τ.μ., με σκοπό την πώληση ειδών ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ εντός του χώρου των Δημοτικών Σφαγείων με αρχική τιμή 150,00 Ευρώ μηνιαίως.

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ' αρχήν μόνο δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί σε μια (1) εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο.

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 25-01-2010 και ώρα 11:00 ενώπιον της Δ.Ε.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γραφεία του Δήμου για να ενημερωθούν για τους όρους Δημοπρασίας.

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κων/νος Δ. Κουφογάζος