23 Ιούν 2024 08:44

“Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης έξι ξύλινων οικίσκων”

Ο Δήμαρχος Πύλης, σας κάνει γνωστό ότι το Δ.Σ. του Δήμου Πύλης με την αριθμ. 136/2009 ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίνει την εκμίσθωση έξι (6) ξύλινων οικίσκων στο τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης, εμβαδού 2Χ3 μ., με σκοπό την πώληση αγροτικών και λοιπών προϊόντων με αρχική τιμή 150,00 Ευρώ μηνιαίως.

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ΄ αρχήν μόνο δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύλης και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ασκούντες επάγγελμα, αποδεικνυόμενο με άδεια άσκησης εργασίας από το αρμόδιο τμήμα. Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί σε μια (1) εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο (30.10.2009).

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 23-10-2009 και ώρα 11:00 ενώπιον της Δ.Ε.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γραφεία του Δήμου για να ενημερωθούν για τους όρους Δημοπρασίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ