Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων”


Κατεβάστε το Αρχείο

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018 ΝΕΟ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΠΠ)