Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»