Δελτίο Τύπου σχετικά με την φροντίδα αδεσπότων

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει ότι οι συνεργαζόμενοι εθελοντές φροντίδας αδεσπότων ζώων συντροφιάς προκειμένου για να λάβουν σχετική βεβαίωση μετακίνησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την αρμόδια υπηρεσία και να αποστείλουν την συνημμένη αίτηση προς το Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Κατόπιν θα λάβουν πάλι ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο.
Το έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:
Βήμα 1ο: Ανοίγουμε την σχετική αίτηση (επισυνάπτεται)
Βήμα 2ο : Συμπληρώνουμε απαράκλητα όλα τα στοιχεία που αναγράφονται ιδιαίτερα το email, στο οποίο θα αποσταλεί η βεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο email, θα πρέπει να δηλωθεί ένας από τους κάτωθι τρεις διαθέσιμους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή facebook, messenger, viber.
Βήμα 3ο : Αποθηκεύουμε τα στοιχεία μας σε αρχείο με το όνομά μας και το αποστέλλουμε στην διεύθυνση efthymia.fotaki@0635.syzefxis.gov.gr Από αυτή την διεύθυνση θα λάβετε την σχετική βεβαίωση. Όταν η βεβαίωση θα έχει αποσταλεί θα λάβετε και ενημερωτικό web sms στο κινητό σας. Παρακαλούμε λοιπόν να μην επικοινωνείτε διαρκώς τηλεφωνικά και επιβαρύνετε το τηλεφωνικό κέντρο επανειλημμένα.
Για κάθε άλλη περίπτωση το μπορείτε να επικοινωνείτε με το Α.Τ.Τ.Ο.Ανάπτυξης κάθε Τρίτη στο τηλέφωνο 2434350318 και Παρασκευή στο τηλέφωνο 2434350317.

Από το Δήμο Πύλης

 

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για αδέσποτα