16 Απρ 2024 13:25

Δελτίο τύπου για την ομόφωνη απόφαση υγειονομικής ταφής των νεκρών ζώων

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με βασικό μέλημα την προστασία της δημόσιας υγείας, ο Δήμος Πύλης ενήργησε τάχυστα και προέβη άμεσα στη συλλογή των νεκρών ζώων που προέκυψαν από την κακοκαιρία Daniel.  Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται ότι μετά τη διακομματική επιτροπή που έγινε στο δημαρχείο Πύλης παρουσία όλων των παρατάξεων,

αποφασίστηκε ομόφωνα η ταφή των νεκρών ζώων.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή που ορίστηκε με το αριθμ. 353128/10-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος της απομάκρυνσης των υπό σήψη ζώων και σε συνεχή συνεννόηση με την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Η θέση που επιλέχθηκε να γίνει η υγειονομική ταφή είναι αυτή του παλαιού ανενεργού ΧΑΔΑ κοινότητας Αγ. Βησσαρίωνα.

Το σημείο επιλέχθηκε διότι:

  1. Ο χώρος ήταν στεγνός και σχετικά κοντά στις κατακλυσμένες περιοχές Παραποτάμου – Λιλή – Βαλομανδρίου και Δροσερού, όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα της άμεσης διαχείρισης νεκρών ζώων, και για την αποφυγή μεταφοράς τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
  2. Η απόστασή του από τους γειτνιάζοντες οικισμούς είναι άνω των δύο χιλιομέτρων. Η δε απόστασή του από τις υδρευτικές γεωτρήσεις είναι στα 2.700 μέτρα και 1.800 μέτρα από τις δύο της Φήκης και στα 4.400 μέτρα από εκείνη του οικισμού Λιλή. Μάλιστα η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη από πολλές ενεργές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που πιθανόν να επιβαρύνουν με τα απόβλητά τους τον υδροφόρο ορίζοντα. Η απόσταση από την κοίτη του ποταμού ανέρχεται στα 200 μέτρα, αλλά το σημείο δεν επηρεάστηκε από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα η χρήση του κρίθηκε ασφαλής.
  3. Τηρήθηκαν όλες οι οδηγίες που όριζε το ως άνω έγγραφο. Η τάφρος που χρησιμοποιήθηκε έχει διαστάσεις 8x8x5 μέτρα. Επενδύθηκε με πλαστικό και έγιναν επανειλημμένες επιπλάσεις με ασβέστη. Πληρώθηκε με χώμα ως τα 3 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αφού έγινε κάλυψη των ζωικών υπολειμμάτων με το ίδιο πλαστικό και χώμα ως την πλήρη κάλυψή της.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διασποράς ψευδών ειδήσεων για την υγειονομική ταφή των ζώων στο Δήμο Πύλης, από τον οποιονδήποτε και καθ’οιονδήποτε τρόπο, κατά παράβαση του Άρθρου 191 του ποινικού κώδικα, ο Δήμος Πύλης δύναται να προσφύγει στις αρμόδιες Αρχές προς αποκατάσταση της αλήθειας.