20 Μάι 2024 00:02

Δελτίο Τύπου: Γεωπονική Υπηρεσία – Οριστικοποιήσει των καταστάσεων δημοτικών βοσκοτόπων του 2015

Ο Δήμος Πύλης, προκειμένου να οριστικοποιήσει τις καταστάσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων του 2015, υπενθυμίζει στους ενδιαϕερόμενους κτηνοτρόϕους που είτε έχουν υποβάλει την σχετική υπεύθυνη δήλωση είτε είναι απορριπτέοι, ότι η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015.  Οι κτηνοτρόϕοι μπορούν να ελέγχουν τα δηλωθέντα στοιχεία για τυχόν λάθη ή παραλείψεις μέσω των προσωρινών καταστάσεων, που έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη στην Γεωπονική Υπηρεσία καθώς και  Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων και στις Τοπικές Κοινότητες. Εϕόσον δεν διαπιστώσουν διαϕορές στα στοιχεία τους, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία.

Όταν οι καταστάσεις οριστικοποιηθούν, δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή αιτήσεων.

 

Δήμος Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία