15 Απρ 2024 06:09

Δελτίο Τυπου “Έναρξη τμημάτων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πύλης” 2014-15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΥΛΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πύλης   κηρύσσει την έναρξη των εκπαιδευτικών προγράμματων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πύλης
Διεύθυνση: Ηρώων 1940 – 1
Τ.Κ.: 42032, Δημαρχείο Πύλης
Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ: Μπράχου Νικόλ
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας: Παππά Νικολέτα

Τηλ. 2434350133
email: nikolkdvm@gmail.comΔηλώσεις συμμετοχής: καθημερινά από ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 10:00 – 13:00     
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας