25 Μάι 2024 15:01

Δελτίο Τύπου Δήμου Πύλης στα πλαίσια της δράσης URBACT III στην Ισπάνια

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 στην πόλη Mollet-del-Valles της Ισπανίας η τριήμερη συνάντηση εργασίας Δημάρχων και Δημοτικών Αντιπροσωπειών των 10 Ευρωπαϊκών Πόλεων του Προγράμματος «Agri-Urban», στο οποίο συμμετέχει και υλοποιεί ο Δήμος Πύλης στα πλαίσια της δράσης URBACT III.  Τον Δήμο Πύλης εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας Κωνσταντίνος και ο Συντονιστής του Προγράμματος καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Νταλός Γεώργιος.

Το πρόγραμμα που έχει θέμα τις « ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» διακρίνεται σε δύο Φάσεις και ξεκίνησε το 2015 με την διερευνητική Φάση Ι, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2016 και συνεχίζει  με την έναρξη του κύκλου εργασιών της Φάσης ΙΙ διετούς διάρκειας. Στην πρώτη αυτή συνάντηση εργασίας των εταίρων καθορίστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, οι βλέψεις και τα οφέλη που ευελπιστεί κάθε πόλη να αποκομίσει, καθώς και η γνώση την οποία με τη σειρά της μπορεί να μεταλαμπαδεύσει.  Ο Δήμος Πύλης θεωρείται από τους πιο προνομιούχους εταίρους σε θέματα διατροφής λόγω της άριστης ποιότητας εκλεκτών γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασικών προϊόντων, ενώ προσδοκά την υποστήριξη δράσεων εκσυγχρονισμού της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, χωρίς όμως την υποβάθμιση της ποιότητας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δε των εταίρων εστιάζεται στην αμεσότητα της παραγωγής-διάθεσης – εμπορίας μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών, κάτι στο οποίο υστερούν οι άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

Στις διαδικασίες της συνάντησης περιλαμβανόταν η υπογραφή του δεσμευτικού εγγράφου συμμετοχής στην Φάση ΙΙ του έργου, καθώς και η προσυπογραφή της Δήλωσης/Μανιφέστο των Δημάρχων των πόλεων του δικτύου. Σε αυτή τη δήλωση μεταξύ των άλλων αναφέρονται:

 

«- Η τοπική και βιολογική παραγωγή είναι μία πολύ κατάλληλη απάντηση στις παρούσες ανάγκες και στις μελλοντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πόλεις μας.
– Υπάρχει μια αναπτυσσόμενη ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον για τα υγιή και βιώσιμα τρόφιμα στο γενικό κοινό.

–  Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο  σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων και την σύνδεση μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.

– Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις με γεωργική εμπειρία και τις ιστορίες τους έχουν σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία και διατήρηση της απασχόλησης, οι οποίες συνδέονται με τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων τώρα και στο μέλλον.
– Η τοπική ταυτότητα και η ετικέτα μπορούν να ενδυναμωθούν από τον ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων τοπικών τροφίμων.
– Με την ανταλλαγή εμπειριών μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα μεμονωμένα πλαίσια. Μέσα από μια διαδικασία κριτικής σκέψης μπορούμε να διερευνήσουμε τον τρόπο παραγωγής τροφίμων και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, που  μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα και να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σχεδίων βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξη των Δήμων μας» , καθώς και

«Δεσμευόμαστε :
– Στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Τοπικών Σχεδίων Δράσης που στοχεύουν στην προώθηση της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, σύμφωνα με τις ιδέες που έχουν παρατεθεί στο παρελθόν
– Στον εξορθολογισμό όλων των κοινωνικών φορέων, των επιχειρήσεων και των θεσμικών οργάνων οι οποίοι θα προωθήσουν τη δέσμευσή τους σε αυτές τις πολιτικές και θα διασφαλίσουν την ενεργή συμμετοχής τους στον καθορισμό και την παρακολούθησή τους

– Στην διάδοση στις πόλεις μας, χώρες μας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των αποτελεσμάτων της κοινής μας δουλειάς και των  διδαγμάτων που αντλήθηκαν , τα οποία συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση του διακρατικού έργου των αγροδιατροφικών μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεων.

Στην Mollet del Vallès (Βαρκελώνη), 9 Ιουνίου  2016».

Εκτός του Δημάρχου Πύλης και των εκπροσώπων της Ε.Ε. στη συνάντηση συμμετείχαν και οι:  κ. Josep Monràs – Δήμαρχος της  Mollet del Valles (Ισπανία)

κ. Jesus Rojano-Δήμαρχος της  Baena (Ισπανία)
κ. Ziedonis Caune -Δήμαρχος του Τοπικού Δήμου της Jeljava (Λετονία)
κ. Darinko Dumbović –  Δήμαρχος της Petrinja (Κροατία)
κ. Eric Lomba – Δήμαρχος της  Marchin (Βέλγιο)
κ. John L. Prosser Αντιδήμαρχος του Abergavenny  (Ηνωμένο Βασίλειο) και
κ. Paolo Lucchi  Δήμαρχος της Cesena (Ιταλία)
καθώς και Εκπρόσωποι των Δημοτικών Αρχών των πόλεων Fundao (Πορτογαλία)
Mouans-Sartoux (Γαλλία) και Södertälje (Σουηδία)

Αντίστοιχη συνάντηση εργασίας θα επαναληφθεί τις 14-17 Νοεμβρίου  2016 με οικοδέσποινα πόλη της Πύλη!

[cycloneslider id=”urbact-iii-2″]