Δελτίο Τύπου από τον απερχόμενο Πρόεδρο την Τ.Κ. Παραμέρου κ. Αναγνώστου Ηλία

 

‘Ως  απερχόμενος Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Παράμερου, θέλω να ευχαριστήσω  τους συντοπίτες μου για την συνεργασία των τριών χρόνων.

Μαζί καταφέραμε και λύσαμε θέματα στο χωριό μας.

Τους διαβεβαιώνω  ότι θα είμαι και τώρα κοντά τους.

Θα στηρίζω τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Τζερεμέ.

Τέλος να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Μαράβα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε , το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης, καθώς και το προσωπικό του Δήμου Πύλης.

 

 

 

Με Τιμή

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ