21 Απρ 2024 14:16

Δελτίο Τύπου Αγροτικών Ενημερωτικών Εκδηλώσεων Δ.Πύλης

Ο Δήμος Πύλης θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό για τις ακόλουθες ενημερωτικές εκδηλώσεις αγροτικού ενδιαφέροντος που διοργανώνει την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 από τις 10.00 π.μ. ως και τις 14.30 μ.μ. σε νέο χώρο, ήτοι στο Πνευματικό Κέντρο Πύλης με θέματα:

1η Θεματική Ενότητα

10.00-12.00 π.μ. «Πρόχειρες σταυλικές εγκαταστάσεις – Εύκολη κατασκευή και διαδικασία αδειοδότησης από τον ίδιο τον παραγωγό» στα πλαίσια του προγράμματος AgriUrban – URBACT III και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Τρικάλων και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης – αδειοδότησης σταυλικής εγκατάστασης από την πλευρά του Δασαρχείου και του Δήμου, καθώς και τρόποι απλής ξυλοκαστασκευής από το ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Ξύλου & Επίπλου Καρδίτσας.

2η Θεματική Ενότητα

12.00-14.30 μ.μ. «ΟΣΔΕ 2017 – Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2017» σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Γεωπονικό Σύλλογο Τρικάλων. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2017, την υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, η Πράσινη ενίσχυση, λάθη, παραλείψεις, συμβουλές και σημεία προσοχής.
Στο τέλος κάθε ενότητας οι παραγωγοί και οι ενδιαφερόμενοι εν γένει θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικές ερωτήσεις και θα γίνει σύντομος διάλογος.
Και οι δύο ενότητες είναι ανοικτές προς το κοινό.
Επίσης λόγω τεχνικού προβλήματος όπως προαναφέρθηκε ο χώρος των παρουσιάσεων ορίζεται το Πνευματικό Κέντρο Πύλης και όχι η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Από το Δήμο Πύλης

12:00 –12:15 Προσέλευση
12:15–12:30 Χαιρετισμός – Εισαγωγή
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
12:30–12:45 Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017
Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
12:45–14:00 Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας
Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση
Λάθη – Παραλείψεις – Συμβουλές – Σημεία Προσοχής
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
Ζαρμακούπης Κων/νος – Ελεγκτής Κτηνίατρος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
14:00-14:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση