Δελτίο Τύπου για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

H διαιτολόγος- διατροφολόγος Γλυκερία  Παπαγιαννοπούλου, Msc θα πραγματοποιήσει ομιλία στις 14/11/2018, που είναι και η παγκόσμια μέρα κατά του διαβήτη, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση  του σακχαρώδη διαβήτη  στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πύλης στις 11:00 π.μ.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Πύλης στα πλαίσια ενημέρωσης και πρόληψης. Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Δελτίο Τύπου