24 Ιούλ 2024 09:53
ΩΜΜΛΩ14-ΘΝΩ1 / 29.06.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 167/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8320/29-06-2023
9ΧΘΞΩ14-ΦΕ41 / 29.06.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 166/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8321/29-06-2023
ΨΤΞΘΩ14-ΝΔΒ1 / 29.06.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 165/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8319/29-06-2023
Ρ69ΨΩ14-60Κ1 / 29.06.2023
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 164/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8317/29-06-2023
9ΒΔΠΩ14-ΛΘΒ1 / 29.06.2023
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 163/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8314/29-06-2023
Ρ0ΛΩΩ14-ΦΦΟ1 / 29.06.2023
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 162/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8312/29-06-2023
9Π3ΞΩ14-16Ψ1 / 29.06.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2021».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 160/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8306/29-06-2023
64ΖΣΩ14-ΨΟΘ1 / 29.06.2023
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 158/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8268/29-06-2023
ΡΒΥΒΩ14-ΨΙΞ1 / 29.06.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση - Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Αιθήκων 2023».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 157/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8266/29-06-2023
Ρ1ΝΩΩ14-Ο211 / 29.06.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Μυροφύλλου 2023».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 156/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8264/29-06-2023
96ΕΙΩ14-ΣΩ91 / 29.06.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Νεράιδας 2023».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 155/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8261/29-06-2023
ΡΒΔΩΩ14-ΔΦ41 / 29.06.2023
Υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στον Δήμο Πύλης», στην αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓπΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΑΔΑ: ΡΞΦΒ4653Π8-ΖΚΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 156/2023
1 21 22 23 24 25 51