18 Απρ 2024 17:03
ΨΘΟΙΩ14-ΩΤ21 / 14.03.2023
Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 43/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3233/14-03-2023
9ΘΖ9Ω14-6Ξ21 / 14.03.2023
Συμμετοχή του Δήμου Πύλης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027 – Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους που θα εκπροσωπεί τον Δήμο Πύλης στην νέα Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER ΣΣ ΚΑΠ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 41/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3231/14-03-2023
9ΚΚ1Ω14-1ΟΒ1 / 14.03.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 40/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3213/14-03-2023
608ΕΩ14-ΞΝΧ1 / 10.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 58/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3100/10-03-2023
ΨΖΘ3Ω14-Ν4Λ1 / 10.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 57/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3099/10-03-2023
6ΗΜ7Ω14-ΥΩΓ1 / 02.03.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41/2023
6ΗΜ7Ω14-ΥΩΓ1 / 02.03.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41/2023
ΨΤΙΚΩ14-ΤΩΣ1 / 02.03.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 40/2023
68ΡΕΩ14-ΞΩΦ1 / 02.03.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 39/2023
ΨΛΞ0Ω14-ΝΕΘ1 / 02.03.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38/2023
ΩΧΛΣΩ14-ΥΩ71 / 01.03.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 42/2023
67ΦΤΩ14-Ω941 / 01.03.2023
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32/2023
1 41 42 43 44 45 50