18 Ιούν 2024 11:30
97ΑΩΩ14-7Η91 / 02.02.2024
Παράταση σύμβασης στα πλαίσια της 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6/2024
9Π6ΟΩ14-ΗΦ71 / 01.02.2024
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 750/01-02-2024
Ε9ΒΘΩ14-Γ0Ι1 / 01.02.2024
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 357/01-02-2024
ΡΦ2ΚΩ14-91Ψ1 / 01.02.2024
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικ. έτους 2024, του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1487/01-02-2024
ΨΟΛΙΩ14-Κ3Η1 / 01.02.2024
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1486/01-02-2024
Ρ6ΔΤΩ14-ΖΚΤ1 / 01.02.2024
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 30/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1485/01-02-2024
62ΧΝΩ14-Ω1Α1 / 01.02.2024
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26
6Χ82Ω14-1Κ81 / 01.02.2024
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πύλης, έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 24/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24
ΡΩ7ΖΩ14-97Π1 / 01.02.2024
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1475/01-02-2024
6ΤΣΣΩ14-ΙΛΨ1 / 01.02.2024
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28
9ΓΣ7Ω14-2211 / 31.01.2024
Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424/31-01-2024
6ΧΨΖΩ14-6Β01 / 22.01.2024
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 726/22-01-2024
1 2 3 4 5 50