02 Οκτ 2023 21:56

« Δασικός πλούτος και Μελισσοκομία στον Δ.Πύλης Δύο συνεργαζόμενοι παραγωγικοί κλάδοι »

ΗΜΕΡΙΔΑ

Στα πλαίσια του έργου AgriUrban – URBACT III

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου  2016

17.00 μμ

Πρόγραμμα Ημερίδας