23 Φεβ 2024 02:32

Δ.Ε.Υ.Α.Π. Ρυθμίσεις για οφειλές


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΥΛΗΣ

Α.Βαμβέτσου 1
Πύλη Τρικάλων
Τ.Κ. 42032
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τηλ.: 24340 22700
Fax: 24340 22750
E-mail : deya-p@otenet.gr                   Αρ.Πρωτ. 1767
              Πύλη, 03/11/2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης  (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει ρυθμίσεις για οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4304/2014.
Συγκεκριμένα η ρύθμιση αυτή αφορά σε οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 30/9/2014. Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται μέχρι 14/11/2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία τις Επιχείρησης , Α. Βαμβέτσου 1 στη Πύλη Τρικάλων. 

Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η ΔΕΥΑΠ θα καθορίζει και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ποσό τις οφειλής καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η αίτηση , τέλος , θα αφορά σε υπαγωγή σε διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών ανάλογα με το ύψος των οποίων θα αποφασίζεται ο αριθμός των δόσεων με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 40 και ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ.
Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης τις οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ