20 Ιούλ 2024 22:36

Χρήσιμο «εργαλείο» για την ανάπτυξη του Δ. Πύλης το URBACT III

Με τις βαλίτσες της γεμάτες γνώσεις, εμπειρίες, αισιοδοξία, νέες ιδέες, ευχάριστες αναμνήσεις και αέρα αλλαγής για τη δική της τοπική πραγματικότητα, επέστρεψε από την Baena της Ισπανίας όπου βρέθηκε για το διάστημα 19-21 Νοεμβρίου η αντιπροσωπεία του Δήμου Πύλης, η οποία συμμετείχε στις εναρκτήριες εργασίες του προγράμματος URBACT III, μαζί με τις πόλεις Sodertalje της Σουηδίας, Fundao της Πορτογαλίας, Cesena της Ιταλίας, Marchin του Βελγίου και φυσικά της πόλης Baena της Ισπανίας που φιλοξενούσε τις εργασίες. Αποστολή του προγράμματος URBACT III είναι η προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σημαντικό στοιχείο της οποίας είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των τοπικών παραγόντων σε όλη την Ε.Ε., έτσι ώστε να δημιουργηθούν ισχυρότερες, δικαιότερες και καθαρότερες Ευρωπαϊκές πόλεις. Πιο συγκεκριμένα, το URBACT III αποσκοπεί στην προώθηση ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω της: α) διευκόλυνσης της ανταλλαγής εμπειριών και εκμάθησης ανάμεσα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής στις πόλεις, τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων καθώς και τους δημοτικούς υπαλλήλους, β) διάδοσης καλών πρακτικών και εμπειριών που αντλούνται από αυτές τις ανταλλαγές και της διασφάλισης της μετάδοσης της τεχνογνωσίας και γ) παροχής βοήθειας στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής στις πόλεις και τους δημοτικούς υπαλλήλους για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) κ. Νάκο Χρήστο και τον καθηγητή του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας Δρ. Γιώργο Νταλό, έτυχε ζεστής υποδοχής και φιλοξενίας από τους Ισπανούς εταίρους του προγράμματος και δόθηκε νέο ραντεβού στις 22 Φεβρουαρίου στην Cesena της Ιταλίας. Στο περιθώριο των εργασιών του προγράμματος, διοργανώθηκαν ξεναγήσεις σε δημοτικούς λαχανόκηπους και ελαιουργεία της περιοχής, ενώ με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Baena ο κ. Νάκος δήλωσε οτι πρωτοβουλίες και προγράμματα όπως το URBACT III θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη βιώσιμη ανάπτυξη μικρών αστικών περιοχών όπως ο Δήμος Πύλης.

 

[cycloneslider id=”urbact-iii”]