24 Ιούλ 2024 10:05

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

Τα Δελτία Θεάματος και μέχρις εξαντλήσεώς τους θα διανέμονται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2008 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΟΓΑ)

Το πρόγραμμα αφορά στη χειμερινή θεατρική περίοδο 2007-2008.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

α) οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α.

β) οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

γ) οι σύζυγοι των υπό στοιχεία α και β προσώπων, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και

δ) τα μέλη των οικογενειών των υπό στοιχεία α και β προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ (σύζυγοι- παιδιά).

 

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στο πρόγραμμα είναι η κατοχή

Βιβλιαρίου Υγείας Ο.Γ.Α. σε ισχύ.

 

¨ Τα Δελτία Θεάματος και μέχρις εξαντλήσεώς τους θα διανέμονται από όλα τα ΚΕΠ της χώρας.

¨ Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα Δελτία Θεάματος από οποιοδήποτε ΚΕΠ και όχι κατ΄ ανάγκη από αυτό του τόπου διαμονής τους.

¨ Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσκομίζουν το Βιβλιάριο Υγείας και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, προκειμένου να ελέγχεται τόσον η ταυτοπροσωπία, όσο και θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας (για τα έτη 2007 ή 2008, ανάλογα με τον χρόνο προσέλευσης).

¨ Με κάθε αίτηση μπορεί να ζητηθούν ένα ή περισσότερα εισιτήρια-Δελτία Θεάματος δηλ. μόνο του αιτούντος ή αυτού και των έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογενείας του.

¨ Τα Δελτία Θεάματος των συζύγων και των τέκνων μπορούν να παραληφθούν από τον έναν εκ των συζύγων, εφόσον προσκομισθούν τα Βιβλιάρια Υγείας και τα ΔΑΤ του άλλου συζύγου και των τέκνων (για όσα υποχρεούνται να έχουν ΔΑΤ).

¨ Η υποβολή της αίτησης είναι ανεξάρτητη από την επιλογή θεάτρου.

¨ Κατά τη χρονική στιγμή παραλαβής του Δελτίου Θεάματος, δεν υποχρεούται ο δικαιούχος να δηλώσει επιλογή θεάτρου. Είναι ελεύθερος να επιλέξει θέατρο και να κάνει χρήση του Δελτίου Θεάματος μέχρι το τέλος της χειμερινής θεατρικής περιόδου 2007-2008, που διαφοροποιείται για κάθε θεατρική επιχείρηση.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ: ΤΗΛ.: 2434029070