ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Kατεβάστε τα αρχεία

 

xartes.winrar

xml acheloou.winrar


0. Εξώφυλλο Σχεδίων
1. Διατομές διαμόρφωσης κοίτης
1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
2. Διατομές φραγμάτων

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

3, Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ
3. Οριζοντιογραφία
4. Μηκοτομή
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Β΄
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
8. ΕΣΥ
9. ΤΣΥ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΕΠ ΠΥΡΡΑ
10. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ΦΑΥ
10. ΣΑΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
11. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
13. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΥΡΡΑ
14. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
15. ΕΕΕΣ
15. ΕΕΕΣ
Σχέδια