«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη        Ο Δήμος Πύλης υπέβαλε προς την «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ »,

 

Ο Δήμος Πύλης υπέβαλε προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΥΔΕΠ),  πρόταση στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ»

ΔΡΑΣΗ 4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για ένταξη έργου, που αφορά την ασφαλτόστρωση πέντε (5) περίπου  χιλιομέτρων (2.130 m στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου και 2800 m περίπου   στην Τ.Κ. Φιλύρας) προς κτηνοτροφικές, μεικτές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο προϋπολογισμός της πρότασης είναι της τάξης των 620.000,00 και προβλέπει εργασίες μικρών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.