29 Φεβ 2024 00:26

ANAKOINΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ¨ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 4501/2017 & ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν. 4509/2017¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους Δημότες ότι βάσει της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/A32/8-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΠ6Φ465ΧΘΞ-9Ω5), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1685/τ.Β΄/15.5.2018, ορίστηκε ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ από τη δημοσίευση στο παραπάνω ΦΕΚ, για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, για χορήγηση επιδόματος, ως εφάπαξ ενίσχυσης, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4501/2017 (Α΄178), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4509/2017 (Α΄201).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, για περισσότερες πληροφορίες, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων, τηλ. 24310-46168.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

 

Κατεβάστε το Αρχείο

 

ΩΠ6Φ465ΧΘΞ-9Ω5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ