26 Σεπ 2023 18:53

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Έτοιμος να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), είναι ο Δήμος Πύλης, θέτοντας σε κινητοποίηση τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του και τα επιστημονικά στελέχη τους.
Το ΚΕΑ είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ξεκίνησε από σήμερα, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά, με την προθεσμία να παραμένει ανοικτή.
Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι όποια ημέρα και αν κάνουν αίτηση μέσα στο Φεβρουάριο θα πληρωθούν το Μάρτιο, δηλαδή και στις 28 Φεβρουαρίου να κάνουν αίτηση θα είναι το ίδιο με την 1η Φεβρουαρίου, οπότε δεν χρειάζεται να προσέλθουν από την πρώτη του μήνα.
Τα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών για την κατατόπισή τους και τη συνδρομή στη συμπλήρωση της αίτησης προκειμένου να αποφευχθούν λάθη είναι τα εξής:

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΚΕΠ)

1. Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ: Πύλη – Τηλέφωνο: 2434350300, 2434350302
2. Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ: Λυγαριά – Τηλέφωνο: 2431352118
3. Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: Φήκη – Τηλέφωνο: 2431352340
4. Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ: Στουρναραίϊκα – Τηλέφωνο: 2434350230
5. Δ.Ε. ΝΕΡΑΪΔΑΣ: Τρίκαλα (ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ): 2431351535

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Στην έδρα του Δήμου, στον 1ο όροφο, όπου στεγάζεται και η Τεχνική Υπηρεσία ( Τηλέφωνο: 2434350316)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εισοδηματική ενίσχυση, τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων: εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής.

Το εισόδημα του νοικοκυριού ή του ατόμου κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού, το οποίο ορίζεται: 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποιος υποβάλλει την αίτηση;
Ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούμενης μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού και αποκλειστικά μόνο μέσω Δήμων ή ΚΕΠ.

Ποιος υπογράφει το έντυπο συναίνεσης;
Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων μελών.

Μονάδα που υποβάλλει την αίτηση:
Το νοικοκυριό, όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Προθεσμίες:
Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και τα άτομα θα είναι σε θέση να υποβάλλουν την αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, η τελική ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από το αιτούντα.
Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο του δήμου και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

Αν εγκριθεί η αίτηση, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά στο κινητό τηλέφωνο και στο email που δηλώνουν.
Αν απορριφθεί, ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν που βγήκε η απόφαση απόρριψης.

Απαιτούμενα Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης
1. ΑΜΚΑ Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.

2. ΑΦΜ Για τον αιτούντα και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

3. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Για τον κύριο αιτούντα

4. Διαμονή Για όλους, αιτούντα και μέλη της ωφελούμενης μονάδας, πρέπει να διανέμουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

5. Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.

6. Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.

7. Ταυτότητα Για τον αιτούντα

8. Ε1

9. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

10. Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας και e-mail

11. Ημερομηνία Γέννησης του κάθε μέλους του Νοικοκυριό

12. Οικογενειακή Κατάσταση του κάθε μέλους του Νοικοκυριού

13. Τη σχέση του κάθε μέλους του Νοικοκυριού με τον αιτούντα

14. Έντυπο Συναίνεσης. Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω Δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ