Αποτελέσματα Σ0Χ 2/2017 ΥΕ 106-107.8ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΕ_ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ_106

ΥΕ_ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ_107

ΥΕ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_106

ΥΕ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_107

ΥΕ_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_106_1

ΥΕ_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_107_1

ΥΕ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_106_1

ΥΕ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_107