Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ. 1/2017 του Δήμου Πύλης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης

ΣΟΧ. 1/2017 του Δήμου Πύλης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ)

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)