27 Φεβ 2024 11:49

“Αποτελέσματα για την αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης”

“Πίνακας Επιτυχόντων για την αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης”

“Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ της αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωσης Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης: 105 – Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών καθαριότητας”

“Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ. Κωδικός θέσης: 105 – Ειδικότητα: Εργατών Καθαριότητας”

“Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης: 105 – Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας”

“Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ της αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωσης Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης:104 – Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων”

“Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ. Κωδικός θέσης: 104 – Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων”

“Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης: 104 – Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων”

“Πίνακας ονομαστικής κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ. Κωδικός θέσης:103 – Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων”

“Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ. Κωδικός θέσης: 103 – Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων”

“Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης: 103 Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων”

“Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης: 102 – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Γκρέιντερ Ζ' Τάξης Γ'”

“Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας Δ. Κωδικός θέσης: 102 – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ) Ομάδας Ζ' Τάξης Γ΄”

“Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλη. Κωδικός θέσης:102 – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ) Ομάδας Ζ' Τάξης Γ' ”

“Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης. Κωδικός θέση: 101 – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων JCB Ομάδας Β' Τάξης Δ' ”

“Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ. Κωδικός θέσης: 101 – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)”

“Πίνακας αποκλεισθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 ανακοίνωση του Δήμου Πύλης. Κωδικός θέσης: 101 – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων JCB Ομάδας Β' Τάξης Δ' “