«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗΣ»