Αποκατάσταση Ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στην Δ.Ε. Πινδέων κ Αιθήκων

 

Κατεβάστε τα αρχεία

0.ejvfyllo
3.entypo_prosforas
4.texnikh_perigrafh
6.proypologismos
7.timologio_meleths
8.esy_N.4412
KHMDHS ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ SYNOPTIKOY
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΥΡΟΦ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΥΡΟΦ