«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ, ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

0. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

0.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

1.Τεχνικη Περιγραφή_signed

2. Προυπολογισμός_signed

3. Τιμολόγιο μελέτης_signed

4. ΕΣΥ_signed

5.ΣΑΥ_signed

6. ΦΑΥ_signed

7.ΜΕΤΡΑ (ΑΠΟ ΣΑΥ)_signed 8.TEYD_v1.0_signed

9.TEYD_v1.0