02 Οκτ 2023 20:57

“Απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων μέσω των ΚΕΠ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  Πύλη  26 Ιανουαρίου 2012

       ΚΕΠ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Φεβρουαρίου 2012 θα ξεκινήσει η απογραφή δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων μέσω των ΚΕΠ.  Η απογραφή θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.

Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά:

από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012

από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012

από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012

Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:

1.Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου.

2.Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).

3.Έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

4.Βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN.

5.Αναγνωριστική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.

6.Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011 εκτός από τους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα νεφροπαθών / μεταμοσχευμένων.

7.Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει την ταυτότητά του και πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

 

Ο Αντιδήμαρχος Πύλης

    Σουφλιάς Ιωάννης