29 Μάι 2024 17:29

“Αποφάσεις τρίτης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (28-2-2012)”

Στην τρίτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-2-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

 

2. Αποδοχή όρων ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή των όρων της ανοικτής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

 

2. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του  Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

 

Πύλη, 1 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος