29 Φεβ 2024 00:42

“Αποφάσεις τρίτης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (10-2-2014)”

Στην τρίτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 10-2-2014, παραβρέθηκαν 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 11 θέματα ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1.Έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

2.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση γραφείου της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση γραφείου της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων στο Δήμο Πύλης.

Ημερήσιας διάταξης:

1.Αίτηση της Εταιρείας Αναστασίου Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία Αναστασίου Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014.

3.Ψήφιση Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2014, που αφορά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2014, που αφορά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

4.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.

5.Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης μαθητών Λυκείων Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης μαθητών Λυκείων Δήμου Πύλης.

6.Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Ανωμάλου Δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Ανωμάλου Δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

7.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

8.Σύσταση επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων, για το έτος 2014.

9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας στο Τ.Δ. Φήκης» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας στο Τ.Δ. Φήκης» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

 

Πύλη, 13 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ