13 Ιούν 2024 22:31

“Αποφάσεις τρίτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

Στην τρίτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 20-3-2012, παραβρέθηκαν 8 από τα 9 μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκαν συνολικά 17 θέματα από τα οποία 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για το έτος 2012 στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Κοτή Αποστόλου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Φήκης με την επωνυμία “ΜΟΥΣΕΙΟ”.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

-Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας Κοτή Αποστόλου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Φήκης με την επωνυμία “ΜΟΥΣΕΙΟ”.

 – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 210/17-5-2011/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

Α-ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: <Αιολικός σταθμός ισχύος 24,65 ΜW, στις θέσεις «Παλούκι»-«Αγκάθι»-«Σπιτάκι» στα όρια του Δήμου Πινδαίων και της Κοινότητας Νεράιδας, στον Νομό Τρικάλων>.

 Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

1. Να επανεξετασθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

2. Να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες για το θέμα.

3.Τα Τοπικά Συμβούλια  και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Πινδαίων, Νεράιδας και Μυροφύλλου που γειτνιάζουν με την περιοχή  μελέτης,  να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να τις γνωστοποιήσουν στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., μέχρι την 15/5/2012.

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Δασκάλου Ευαγγέλου, δυναμικότητας 19 ισοδυνάμων ζώων στην Τ.Κ. Λυγαριάς στην θέση «Αλώνια».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Δασκάλου Ευαγγέλου, δυναμικότητας 19 ισοδυνάμων ζώων στην Τ.Κ. Λυγαριάς στην θέση «Αλώνια», επειδή σύμφωνα με την 119η /2008 Απόφαση του Δήμου Γόμφων με θέμα: «ΈΓΚΡΙΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ», το μέγεθος των κτηνοτροφικών μονάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ισοδύναμα, σύμφωνα με την αριθμ. 119η /2008 Απόφαση του Δήμου Γόμφων.

Χορήγηση βεβαίωσης ή μη για το αν το οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραγεώργου Δημητρίου,  βρίσκεται  εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Σπίτια» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Βεβαιώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραγεώργου Δημητρίου,  βρίσκεται  εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού «Σπίτια» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας.

Χορήγηση βεβαίωσης ή μη για το αν το οικόπεδο ιδιοκτησίας Αδάμου Αγορίτσας, βρίσκεται  εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Βεβαιώνει ότι το οικόπεδο ιδιοκτησίας, Αδάμου Αγορίτσας απέχει 95,00 μέτρα, από το σημείο που ορίσθηκε ως κέντρο (οικία Κρομμύδα Δημητρίου) του οικισμού «Ποταμιά», της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων.

Χορήγηση ή μη, άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012,στο κατάστημα  του κ. Νασιάκου Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Φήκης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας Νασιάκου Κωνσταντίνου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Φήκης .

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

 – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 2591/30-6-2011/Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας .

Χορήγηση ή μη, άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012,στο κατάστημα  του κ. Παπακωνσταντίνου Θεοδώρου που βρίσκετε στην Τ.Κ Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας Παπακωνσταντίνου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πύλης.

– Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες που ορίζει το άρθρο 3, της Αστ. Διάταξης 3/96, με δικαίωμα παράτασης ωραρίου μέχρι την 02:00 π.μ., κατά την χειμερινή περίοδο και  μέχρι την 03:00 π.μ. κατά την θερινή περίοδο.

 – Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 210/17-5-2011 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας .

Χορήγηση ή μη, άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2012,στο κατάστημα  του κ. Κολώνα Βασιλείου,  που βρίσκετε στην Τ.Κ Παλαιοκαρυάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, στο κατάστημα ιδιοκτησίας Κολώνα Βασιλείου, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Παλυοκαρυάς.

– Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 279/17-5-2011 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας. . Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή .

Προέγκριση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Κρεοπωλείου-Οβελιστηρίου» του κ. Μπάγγου Αθανασίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Χορηγεί στον κ. Μπάγγο Αθανάσιο προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ),στην Τ.Κ. Μουριάς.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Αναψυκτηρίου» της κ. Μαρκιτάνις Έλσι στην Τ.Κ. Φήκης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Χορηγεί στην κ. MARKITANIS ELSIE προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο),στην Τ.Κ Φήκης.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Παντοπωλείο», του κ. Διάκου Αθανασίου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Χορηγεί στον κ. Διάκο Αθανάσιο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο),στην Τ.Κ Παλαιομοναστήρου.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος

Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Φαστ-φουντ», της κ. Σωτηρίου Βασιλικής στην Τ.Κ. Μουριάς.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Χορηγεί στην κ. Σωτηρίου Βασιλική, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο), στην Τ.Κ Παλαιομοναστήρου.

Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Παντοπωλείο», της κ. Κρομμύδα Ευθυμίας στην Τ.Κ. Πύλης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Χορηγεί στην κ. Κρομμύδα Ευθυμία, προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο),στην Τ.Κ Πύλης.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος

Ανάκληση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Σκουμή Κωνσταντίνου, μετά από αίτηση του ιδίου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Την ανάκληση της  προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχε δοθεί με την υπ΄ αριθμ.25η/2011 Απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με ΘΕΜΑ: « Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ» του Σκούμη Κωνσταντίνου¨στην Τ.Κ. Πύλης» με  ΑΔΑ:4ΑΘΣΩ14-Χ:.

Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Γαλακτοβιομηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», μετά από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου αυτής κ.Γιάτσιου.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

 Την ανάκληση της προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων -υποκαταστήματος της Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α. Ε «ΟΛΥΜΠΟΣ»που θα λειτουργούσε στην Τ.Κ. Πηγής / 5ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Πύλης .

Γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα κατοίκων οικισμού Νέας Πύλης της Τ.Κ. Πύλης για την δημιουργία νέας στάσης του  Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφασίσθηκε ομόφωνα:

Εισηγούμαστε θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την δημιουργία νέων στάσεων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων, όπως αυτές προτείνονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης και φαίνονται στο απόσπασμα πολεοδομικής μελέτης σχεδίου πόλεως Πύλης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτή