30 Σεπ 2023 06:55

“Αποφάσεις τρίτης ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (15-2-2013)”

Στην τρίτη τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 15-2-2013, παραβρέθηκαν 23 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

2.Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

 

Πύλη, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ