29 Μάι 2024 14:42

“Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Πύλης.”

Στην τακτική Συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης στις 12 Νοεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

 

1ον: «Επί προτάσεως διεκδίκησης για «Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πύλη».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η έκφραση διαμαρτυρίας και έντονης δυσαρέσκειας προς κάθε κατεύθυνση (Υπουργό Παιδείας – Υπουργό Δικαιοσύνης – Υφυπουργό Οικονομίας – Βουλευτές Νομού -Νομάρχη Τρικάλων – Γ.Γ. Περιφέρειας – Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), για το γεγονός της μη επιλογής του Δήμου μας για την «Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πύλη». Υπήρξε πλήρης Φάκελος διεκδίκησης από την πλευρά μας, πολλοί τοπικοί φορείς δραστηριοποιήθηκαν και εργάστηκαν γι΄ αυτό καθώς και λοιποί φορείς πανελλαδικά, όλες οι προϋποθέσεις ήταν με το μέρος μας, δυστυχώς όμως, η κεντρική εξουσία λειτουργώντας με «άλλα» κριτήρια και «άλλη» μεθοδολογία απέρριψε την πρόταση μας.

 

2ον: «Έγκριση της Β1 ΦΑΣΗΣ της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η Β1 φάση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», μετά την ολοκληρωμένη παρουσίαση των μελετητών για την Β1 ΦΑΣΗ από την κ. Έφη Καραθανάση, νόμιμη εκπρόσωπο των αναδόχων μελετητών και τον κ. Θέμο Τσατσούλη – Γεωλόγο, στον χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων και τους πολίτες,

 

3ον: «Παραλαβή οριστικής Μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Μ.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ- ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ». Η μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων και της ΠΑΔΥΘ ΑΕ την 03.04.2008, από τα Γραφεία Μελετών : ΣΤΑΜΟΥΛΗ – ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ & ΤΑΤΙΑΝΗΣ ΛΑΪΑΚΗ. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 2.320.000,00 Ευρώ.

 

4ον: «Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η υποβληθείσα από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων η Οριστική Υδραυλική Μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ» ελεγμένη και θεωρημένη, Προϋπολογισμού δαπάνης 640.000,00 Ευρώ.

 

5ον: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ( Β΄ΦΑΣΗ)».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε ο υποβληθείς από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ( Β΄ΦΑΣΗ)».

Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 184/2007 μελέτη, Προϋπολογισμού δαπάνης 25.749,48 Ευρώ, υπό αναδόχου κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με μέση έκπτωση 30,46 Ευρώ.

Η συνολική δαπάνη του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ύψος των 17.906,13 Ευρώ, σε ισοζύγιο δηλαδή με το συμβατικό ποσό.

Πρέπει ως Σώμα να αποφασίσουμε σχετικά.

 

6ον: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε το υποβληθέν από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με αριθμό πρωτ. 13304/09.10.2008.

Έργο που εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 209/2006 μελέτη, Προϋπολογισμού δαπάνης 16.302,00 Ευρώ και τελική δαπάνη 16.298,91 Ευρώ.

7ον: «Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την διόρθωση Ασυμφωνίας του σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 76 & 86 του τ.δ. Πύλης του Δήμου Πύλης».

Αναβλήθηκε για επόμενη Συνεδρίαση.


8ον: « Έγκριση μελέτης για την κατασκευή έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε και παρελήφθη η υποβληθείσα από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με αριθμ. 202/2008 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 53.119,00 Ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

9ον:«Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε και παρελήφθη η υποβληθείσα από την ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων με αριθμ. 203/2008 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ», Προϋπολογισμού δαπάνης 41.000 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από ΣΑΤΑ 2008.

 

10ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αριθμ. 201/2008 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 12.218,00 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από ΣΑΤΑ 2008.

 

11ον: «Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους τ.δ. Ροπωτού».

ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους τ.δ. Ροπωτού, ως κάτωθι:

1. Παρασκευά Στυλιανή – 2. Γούλα Ευαγγελία: Υπάλληλοι Δήμου Πύλης και 3. κ. Ντέρης- εκπρόσωπος του ΤΕΕ Τρικάλων.

 

12ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε έκθεση- περιγραφής εργασιών έργου με τίτλο «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», Προϋπολογισμού δαπάνης 6.978,87 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από ΣΑΤΑ 2008.

 

13ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΤΔ ΠΥΛΗΣ» – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε έκθεση- περιγραφής εργασιών έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΤΔ ΠΥΛΗΣ» , Προϋπολογισμού δαπάνης 6.974,59 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από ΣΑΤΑ 2008.

 

14ον: «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ» – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε έκθεση- περιγραφής εργασιών έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ» , Προϋπολογισμού δαπάνης 6981,09 Ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού προέρχεται από ΣΑΤΑ 2008.

 

15ον: «Χορήγηση συμπληρωματικής άδειας εκσκαφής για την κατασκευή έργου με τίτλο «Εκσκαφή Μικροτάφρου ( Μ/Τ) και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στα δ.δ. Πύλης – Ροπωτού – Αγίου Προκοπίου & Πετροχωρίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής άδειας εκσκαφής για την κατασκευή έργου με τίτλο «Εκσκαφή Μικροτάφρου ( Μ/Τ) και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στα δ.δ. Πύλης – Ροπωτού – Αγίου Προκοπίου & Πετροχωρίου».

Σκοπός αυτού είναι ο εμπλουτισμός του δικτύου διανομής στην περιοχή εντός της Πύλης ( από το κέντρο Ο.Τ.Ε. – περιφερειακός δρόμος – Δημαρχείο) δηλ.

Α) Από το κέντρο ΟΤΕ Πύλης μέχρι τον περιφερειακό δρόμο στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα σε τάφρο διαστάσεων 40/50 ή 40/70,

Β) Στον περιφερειακό δρόμο μέχρι την Γέφυρα όπισθεν του Δημαρχείου επί του άκρου του οδοστρώματος Μικροτάφρο διαστάσεων 15/45 και

Γ) Η διέλευση του δικτύου επί της γέφυρας του Δημαρχείου θα γίνει με σιδηροσωλήνα 4'' κρεμαστό.

Μετά την τοποθέτηση του δικτύου οι τάφροι θα αποκατασταθούν στην αρχική τους μορφή.

Όλα αυτά υπό την άμεση επίβλεψη του Δήμου Πύλης.

 

16ον: «Υποβολή ΝΕΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδίου Μερικής Απασχόλησης στο Υπουργείο Εσωτερικών και καθορισμό νέων αιτούμενων ειδικοτήτων».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προκειμένου να ενταχθεί στις διατάξεις περί μερικής απασχόλησης. με βάση τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 28 του Ν. 3536/07, νέο επιχειρησιακό σχέδιο από τους ίδιους φορείς υποβάλλεται πέντε μήνες πριν από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εγκριθεί και είναι σε ισχύ.

 

17ον: «Αποδοχή ποσού ύψους 30.000 Ευρώ για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αποδοχή από το ΥΠΕΣΔΔΑ πίστωσης ύψους 30.000 Ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων από φυσικές καταστροφές.

 

18ον: «Αποδοχή ΣΑΤΑ 2008 – κατανομή αυτής».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή της Δ΄ και η Ε΄ δόση της ΣΑΤΑ 2008 ποσού ύψους 110.000 Ευρώ περίπου.

 

19ον: «Λήψη απόφασης για την σύναψη δανείου με Τ.Π.& Δανείων για την αύξηση του Μ.Κ. σε ΠΥΛΗ Α.Ε. και την αγορά μετοχών».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε η κατ΄ αρχήν λήψη απόφασης για την σύναψη δανείου από τον Δήμο ύψους 600.000 Ευρώ με πιστωτικό Ίδρυμα, με σκοπό την συμμετοχή του Δήμου σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο ΠΥΛΗ ΑΕ και την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου στην συνέχεια. Στόχος η διατήρηση και λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΠΥΛΗ ΑΕ, η εξασφάλιση ύπαρξης 63 και πλέον κλινών στον Δήμο μας, η διατήρηση των θέσεων εργασίας. ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΑΝ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τριχιάς Δημήτριος και Πανάγος Λεωνίδας.

20ον: «Έγκριση διεξαγωγής Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ικανοποίηση του αιτήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων για την χορήγηση της αίθουσας των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. με σκοπό την διεξαγωγή και συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επίπεδο πανελλήνιας κλίμακας.

21ον: «Επί αιτήσεως κ. Μπικοράρου Μαρίας του Στεφάνου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αίτηση της κ. ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Μέσω αυτής αιτείται την διακοπή της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΝΕΑ ΠΥΛΗ του τ.δ. Πύλης. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή να προβεί στην λήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση του καταστήματος με τον καθορισμό των όρων.

 

22ον: «Επί εγγράφου Εμπορικού Συλλόγου Πύλης».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η σύνταξη υπομνήματος και η αποστολή αυτού σε κάθε συναρμόδιο Φορέα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Δασαρχείο – Περιφέρεια – Νομάρχη κ.λ.π.) με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος εμπλουτισμού της κυνηγετικής περιοχής.

 

23ον: «Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντος χρηματικού ποσού σε δημότη μας».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

 

24ον: «Επί αιτήσεως κ. Εξάρχου Αθανασίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αγορά αριθμού βιβλίων.

 

25ον: «Επί αιτήσεως κ. Σγάρα Κων/νου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η αγορά αριθμού βιβλίων.

26ον: «Επί πρακτικού Συνεδρίασης Τ.Σ. Κοτρωνίου».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίθηκε.

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

1ον: Επί πρακτικού Τ.Σ. Αγίου Βησσαρίωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε.

2ον: ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ