25 Μάι 2024 14:08

“Αποφάσεις της πρώτης τακτικής συνεδρίασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ.Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  26/5/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ. 13

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

 

Πίνακας θεμάτων, αριθμός και περίληψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης της πρώτης τακτικής συνεδρίασης αυτού στις 24-5-2011 όπου παραβρέθηκαν 11 από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α/Α

Αριθμός Απόφασης

Περίληψη  Απόφασης

1

1/2011

Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε το Δημοτικό Κατάστημα Πύλης ως έδρα του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» 

2

2/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

3

3/2011

 Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή παραλαβής έργων έως του ποσού των 5.869,41€

4

4/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε μέλος του Δ.Σ. για την συμμετοχή του στην παραλαβή έργων άνω του ποσού των 5.869,41€

5

5/2011

 Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε τον Κανονισμό Λειτουργίας-Διοίκησης και Διαχείρισης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

6

6/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε μηνιαία οικονομική εισφορά  (τροφεία) των φιλοξενουμένων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς

7

7/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε την ετήσια συνδρομή των μελών ΚΑΠΗ 

8

8/2011

Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε το ωράριο λειτουργίας των αιθουσών ΚΑΠΗ

9

9/2011

Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Ταμία του Δήμου Πύλης  για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και τη διαχείριση αυτού

10

10/2011

Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον Ταμία του Δήμου Πύλης ως υπεύθυνο ταμειακής διαχείρισης

11

11/2011

Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε στην χορήγηση αναλυτικής κατάστασης λογαριασμού Ο.Τ.Ε 

12

12/2011

Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε για την εγγραφή του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης ως συνδρομητής σε τοπικές εφημερίδες

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

                                                                                    Μπαλάς Βασίλειος