27 Φεβ 2024 11:11

“Αποφάσεις της πέμπτης τακτικής συνεδρίασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (27-7-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  28/7/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ. 82

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

Πίνακας θεμάτων, αριθμός και περίληψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης  «Άγιος Βησσαρίων» της πέμπτης τακτικής συνεδρίασης αυτού στις  27/7/2011 όπου παραβρέθηκαν  τα 8 από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Α/Α

Αριθμός Απόφασης

Περίληψη  Απόφασης

1

45/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Πύλης

2

46/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αιτήσεις για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα   παιδιών δημοτών του Δήμου Πύλης ηλικίας 7-16 ετών για το έτος 2011 στο οποίο συμμετέχει και ο Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης

3

47/2011

 Ομόφωνα  το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε τις αιτήσεις εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης

4

48/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις δαπάνες  και  διέθεσε (ψήφισε ) τις πιστώσεις για υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)

5

49/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις δαπάνες  και  διέθεσε (ψήφισε )  πιστώσεις για προμήθειες-εργασίες- υπηρεσίες

6

50/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

7

51/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά δύο (2) μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας θεσσαλίας

8

52/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και την έκδοση εγγυητικών επιστολών έως του ποσού των 20.000,00€

9

53/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμμετέχει στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Περτουλίου