22 Ιούν 2024 19:04

“Αποφάσεις της έκτης τακτικής συνεδρίασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (26-8-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  29/8/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ.107

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Πίνακας θεμάτων, αριθμός και περίληψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης  «Άγιος Βησσαρίων» της έκτης τακτικής συνεδρίασης αυτού στις  26/8/2011 όπου παραβρέθηκαν  τα 12 από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Α/Α

Αριθμός Απόφασης

Περίληψη  Απόφασης

1

54/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο διέγραψε από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης τα νήπια που θα ακολουθήσουν νόμιμα την υποχρεωτική εκπαίδευση σε Νηπιαγωγείο.

2

55/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις δαπάνες  και  διέθεσε (ψήφισε) πιστώσεις για προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες.

3

56/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

4

57/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της απόσπασης υπαλλήλου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Δήμο Πύλης.

5

58/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην ανάθεση του έργου «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων».

6

59/2011

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης ως συνδρομητής σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                                                                    Μπαλάς Βασίλειος